Lenka LAJTNEROVÁ

Diplomová práce

Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.

Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Cílem práce je zjištění úrovně osvojení poznatků z této oblasti žáky pátých ročníků základní školy a zmapování očekávání učitelů 1. stupně a učitelů matematiky 2. stupně o úrovni znalostí žáků učiva ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace při přechodu z 1. stupně na 2. stupeň. V teoretické části práce je stručně zaznamenán …více
Abstract:
This dissertation focuses on the educational field of mathematics and its application. The aim of the dissertation is to discover the degree of the mastery of knowledge in this field in fifth grade pupils of primary school, and charting the expectations of teachers in the first grade, and teachers of mathematics in the second grade, on the level of the students' knowledge in the field of mathematics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Malinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAJTNEROVÁ, Lenka. Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol