Zdeněk VALEŠ

Bakalářská práce

Strategie pro efektivní získávání dat z Maven repository

Strategies for effective data retrieval from Maven repository
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat efektivitu možných strategií prohledávání maven repozitářů a následně vytvořit rozšíření pro systém CRCE, které bude schopné automaticky vyhledávat artefakty podle zadaných kritérií. Rozšíření bude nalezené artefakty stahovat, provede indexaci jejich metadat a následně je nahraje do úložiště systému CRCE. Modul bude implementován s ohledem na budoucí rozšiřitelnost a …více
Abstract:
The aim of this thesis is to properly analyze efficiency of possible search strategies which can be used when locating artifacts in maven repositories by given criteria. Chosen strategies will then be implemented in a plugin for CRCE which will be able to locate an artifact, download it, extract its metadata and save it to the CRCE storage. Said plugin will be created with attention paid to scalability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Daněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALEŠ, Zdeněk. Strategie pro efektivní získávání dat z Maven repository. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika