Bc. Vendula Heczková

Bakalářská práce

The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland During the Reign of King James I.

The Influence of Superstition on Politics, Culture and Daily Life in Scotland During the Reign of King James I.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pověr na život během vlády Jakuba VI. ve Skotsku. Vysvětluje, jak pověry přetrvaly až do doby striktní protestantské země a do jaké míry ovlivnily každodenní život běžného lidu, literaturu a politiku tohoto období. Jako příklady jsou použity specifické pověry z knihy Highland Superstitions od Alexandera MacGregora. Každá kapitola je věnována jinému úkazu, zabývají …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of superstitions on life during the reign of James VI in Scotland. It explains how superstitions came to be in a strictly Protestant country and how much they influenced the daily lives of common people, literature and politics of the period. As examples the specific superstitions from Alexander MacGregor’s Highland Superstitions are used. Each chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Vital Voranau

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura