Bc. Irena Košíčková

Master's thesis

Individualizovaná víra - případová studie svobodného sboru

Individual faith - case study of a free corps
Abstract:
Anotace Dnes, kdy se zdá, že tradiční hodnoty jsou překonány a že zajímavý pohled na svět můžeme nalézt pouze v nových věcech, v době kdy mnoho lidí experimentuje s různými životními filosofiemi, často orientálního či mystického charakteru, je cílem této práce poukázat na to, že i tak tradiční hodnoty, jako jsou původní křesťanský pohled na svět si v současném pluralizovaném světě mohou najít své místo …more
Abstract:
Annotation Nowadays, when it seems that the traditional values have become a thing of the past and that the interesting view of the world can be obtained only through new things, in the time when many people experiment with diverse life philosophies, often of oriental or mystic character, the aim of this thesis is to point out that also such traditional values as the original Christian view of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií