Bc. Bára Sobotková

Diplomová práce

Výuka sloves u dětí-cizinců v předškolním věku

Teaching verbs to children-foreigners in preschool age
Anotace:
V jazykové výuce dětí-cizinců i při tvorbě samotných výukových materiálů je potřeba zohledňovat jazykový a kognitivní vývoj dítěte, postupovat v souladu s přirozeným procesem akvizice jazyka a vzít v potaz také typologii mateřského jazyka dětí-cizinců. Tato práce nabízí vhled do problematiky osvojování mateřského i dalšího/cizího jazyka u dětí, zejména pak do procesu akvizice sloves. Představuje český …více
Abstract:
Teaching foreign languages to children and developing educational materials for them should take into consideration the linguistic and cognitive development of the child. It should proceed in accordance with the natural process of language acquisition and reflect the typology of the mother tongue of children-foreigners. This work offers insight into the issue of native and foreign language acquisition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta