Theses 

Investment appraisal of a company – Enkh-Uyan Saruultugs

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Enkh-Uyan Saruultugs

Bakalářská práce

Investment appraisal of a company

Anotace: Cílem této bakalářské práce na téma „Hodnocení efektivnosti investice ve firmě“, je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku.Teoretické část se věnuje zpracování literární rešerše zaměřená na investiční činnost podniku. Praktická část se věnuje konkrétní investici, na níž je demonstrováno využití jednotlivých metod hodnocení investic. Závěr této práce tvoří vyhodnocení výsledků a rozhodnutí, zda je či není investice pro podnik efektivní.

Abstract: The aim of this bachelor thesis with the topic “Investment appraisal of a company”, is to evaluate the effectiveness of purchased machinery by MCS Coca Cola LLC, on the basis of gained data from the company.The theoretical part engages in literature review focused on the investment behaviors of the company. The practical part is devoted to a particular investment, where it is demonstrated by using different methods of investment appraisal. The conclusion of this thesis constitutes the assessment of the results whether it is an effective profitable investment for the company.

Keywords: Investice, peněžní toky, návrat, investiční rozhodování, výnosnost

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:27, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz