Enkh-Uyan Saruultugs

Bakalářská práce

Investment appraisal of a company

Anotace:
Cílem této bakalářské práce na téma „Hodnocení efektivnosti investice ve firmě“, je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku.Teoretické část se věnuje zpracování literární rešerše zaměřená na investiční činnost podniku. Praktická část se věnuje konkrétní investici, na níž je demonstrováno využití jednotlivých metod …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis with the topic “Investment appraisal of a company”, is to evaluate the effectiveness of purchased machinery by MCS Coca Cola LLC, on the basis of gained data from the company.The theoretical part engages in literature review focused on the investment behaviors of the company. The practical part is devoted to a particular investment, where it is demonstrated by using …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/l9oefp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Řízení a ekonomika průmyslového podniku