Mgr. Jitka KONEČNÁ

Bakalářská práce

Sociální klima pátých tříd základní školy

Social climate of the 5th classes of primary school
Anotace:
V této bakalářské práci jsme se zabývali sociálním klimatem v 5. třídách ZŠ Dalovice a 4. ZŚ v Mladé Boleslavi. V teoretické části prezentujeme významné současné teoretické koncepce a poznatky o sociálním klimatu, možnosti jeho zkoumání včetně metod, které lze aplikovat ve školní praxi u žáků 1. stupně ZŠ. V empirické části jsme sledovali kvalitu sociálního klimatu v třídních kolektivech žáků středního …více
Abstract:
In this bachelor thesis we engaged in social climate in the 5th classes of the Primary School in Dalovice and the 4th Primary School in Mladá Boleslav. In the theoretical part we present significant contemporary theoretical conceptions and findings about social climate, the options of exploring and the methods that we can put into practice at the first level of primary school. In the empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Jitka. Sociální klima pátých tříd základní školy. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta