Theses 

Rentabilita vloženého kapitálu a optimalizace rozvoje malého podniku – JUDr. Zdeněk Rajda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JUDr. Zdeněk Rajda

Diplomová práce

Rentabilita vloženého kapitálu a optimalizace rozvoje malého podniku

Return on capital employed and optimization of the development of small company

Anotace: Diplomová práce na téma "Rentabilita vloženého kapitálu a optimalizace rozvoje malého podniku" je zaměřena na zkoumání finanční výkonnosti malého podniku s cílem navrhnout opatření směřující k optimalizaci jeho kapitálové struktury, a to v kontextu jeho dosavadních finančních výsledků a očekávaného ekonomického vývoje. Využitím finanční analýzy budou indentifikovány slabé stránky a podnikatelská rizika plynoucí z jeho majetkové a kapitálové struktury. Současně budou zjištěny silné stránky podniku. Identifikace slabých a silných stránek je východiskem pro návrh opatření vedoucího ke zlepšení kapitálové struktury a finanční výkonnosti hodnoceného podniku.

Abstract: The title of diploma thesis is "Return on capital employed and optimalization of the developement of the small company". The diploma thesis is focused on researching of an efficiency of the small company with the aim to propose the remedy to the optimalization his capital structure in a context of his actual financial results and the expected economical development. The weaknesses and the entrepreneurial risks of the small company, resulting from his property and capital structure, will be identified by the financial analyse, which will be used. The strengths will be recognized too. Identification of the weaknesses and the strengths of the small company is the resource for the project of remedy leading to improvement the capital structure and the financial efficiency of the objective company.

Klíčová slova: rentabilita vloženého kapitálu, optimalizace rozvoje malého podniku, finanční analýza podniku, ukazatele finanční analýzy, analýza finančních výkazů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Václav Smělý
  • Oponent: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:57, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz