Bc. Lyudmyla Dubová

Bakalářská práce

Sociální pedagog na Ukrajině a jeho uplatnění ve školách

Social pedagogue in Ukraine and it's application at shools
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu uplatnění profese sociálního pedagoga v prostředí škol na Ukrajině. Teoretická část se práce se zaměřuje především na popis profese, kvalifikační požadavky, právní rámec sociálního pedagoga. Značná část práce je věnována kompetencím a výchovné práci sociálního pedagoga. Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit náplň práce sociálního pedagoga na Ukrajině a popsat …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with description of social pedagogy in Ukraine and the profession of social pedagogue. The work focuses on the social pedagogue in Ukraine and its application in school. The theoretical part of the thesis focuses primarily on job description, qualification requirements, and the legal framework of the social pedagogue. Substantial part of work is devoted to the competencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta