Aneta Nečasová

Bachelor's thesis

Development of the status of women in Iran and Saudi Arabia

Vývoj postavení žen v Íránu a Saudské Arábii
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem postavení žen v Íránu a Saúdské Arábii. Autor uvede čtenáře do historického pozadí a postavení žen během Arabského jara. Je zde analyzována role žen v rodinném životě, ženských hnutích a feminismu. Dále jsou představeny nejaktuálnější případy spojené se ženskými právy. Poté jsou charakterizovány muslimské ženy v Evropě a následuje možný vývoj postavení žen v …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of the status of women in Iran and Saudi Arabia. The work familiarises readers with the historical background and the position of women during the Arab Spring. The role of women in family life, women's movements and feminism are analysed. Furthermore, the most recent cases related to women's rights are presented. In addition, Muslim women in Europe are …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií