Aneta Nečasová

Bachelor's thesis

Development of the status of women in Iran and Saudi Arabia

Vývoj postavení žen v Íránu a Saudské Arábii
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem postavení žen v Íránu a Saúdské Arábii. Autor uvede čtenáře do historického pozadí a postavení žen během Arabského jara. Je zde analyzována role žen v rodinném životě, ženských hnutích a feminismu. Dále jsou představeny nejaktuálnější případy spojené se ženskými právy. Poté jsou charakterizovány muslimské ženy v Evropě a následuje možný vývoj postavení žen v …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of the status of women in Iran and Saudi Arabia. The work familiarises readers with the historical background and the position of women during the Arab Spring. The role of women in family life, women's movements and feminism are analysed. Furthermore, the most recent cases related to women's rights are presented. In addition, Muslim women in Europe are …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies