Mgr. Tereza Chodurová

Diplomová práce

Ověření souběžné validity dvou metod měření individualismu a kolektivismu

The evaluation of concurrent validity of two methods of individualism-collectivism measurement
Anotace:
Diplomová práce má za cíl ověřit souběžnou validitu dvou škál měřících individualismus a kolektivismus, a to konkrétně nově přeložené škály IISS a české adaptace škály INDCOL. Práce v teoretické části nabízí přehled nejdůležitějších teorií a způsobů měření individualismu a kolektivismu. Následně je provedena statistická analýza dat získaných příležitostným výběrem (N = 388). Dimenzionalita obou škál …více
Abstract:
This thesis aims to evaluate concurrent validity of two methods of individualism and collectivism measurement, namely the new Czech translation of IISS and the Czech adaptation of INDCOL scale. The theoretical part offers a summary of the most important theories and methods of individualism and collectivism measuring. Then there is a description of the procedure of statistical analysis of data obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Lacko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta