Mgr. Tereza Chodurová

Master's thesis

Ověření souběžné validity dvou metod měření individualismu a kolektivismu

The evaluation of concurrent validity of two methods of individualism-collectivism measurement
Abstract:
Diplomová práce má za cíl ověřit souběžnou validitu dvou škál měřících individualismus a kolektivismus, a to konkrétně nově přeložené škály IISS a české adaptace škály INDCOL. Práce v teoretické části nabízí přehled nejdůležitějších teorií a způsobů měření individualismu a kolektivismu. Následně je provedena statistická analýza dat získaných příležitostným výběrem (N = 388). Dimenzionalita obou škál …more
Abstract:
This thesis aims to evaluate concurrent validity of two methods of individualism and collectivism measurement, namely the new Czech translation of IISS and the Czech adaptation of INDCOL scale. The theoretical part offers a summary of the most important theories and methods of individualism and collectivism measuring. Then there is a description of the procedure of statistical analysis of data obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Lacko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta