Bc. Matěj Bregant

Diplomová práce

The Rocket, The Zone, and Film in Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow

The Rocket, The Zone, and Film in Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá románem Thomase Pynchona Duha gravitace z roku 1973. Tento román je analyzován prostřednictvím několika desetiletí akademické kritiky a zejména stran raketové techniky, geografie poválečného Německa a vlivu filmu. Tyto tři oddíly tvoří hlavní část práce a každá kapitola má tři podkapitoly, které zkoumají různé rysy Pynchonova románu. Duha gravitace je podrobena …více
Abstract:
This Master's Thesis deals with Gravity's Rainbow, Thomas Pynchon's 1973 novel. This novel is analyzed using decades of academic criticism. The main areas of interest are rocket technology, geography of postwar Germany, and the influence of film. These three areas of interest form the main body of the thesis and each chapter has three subchapters, which examine different aspects of Pynchon's novel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta