Hana Marie Broulíková

Disertační práce

Decision Analytic Modeling in Mental Health: Simulating Cost-Effectiveness of Alzheimer's Disease Timely Treatment

Modely rozhodovací analýzy v péči o duševní zdraví: Simulace nákladové efektivnosti včasné léčby Alzheimerovy nemoci
Anotace:
Tato disertační práce pojednává o použití modelů rozhodovací analýzy pro účely ekonomické evaluace v péči o duševní zdraví. Součástí práce je konstrukce modelu individuálních pacientů zkoumajícího nákladovou efektivnost včasné léčby Alzheimerovy choroby v České republice. Model je založen na cyklickém přechodu mezi zdravotními stavy a odhadnut metodou Monte Carlo.Práce si klade tři cíle. Prvním z nich …více
Abstract:
This doctoral thesis concerns the use of decision analytic models for the purposes of economic evaluation in mental-health care. The thesis includes construction of an individual patients’ model examining cost-effectiveness of timely treating Alzheimer’s disease in the Czech Republic. The model is based on a cyclical transition between health states and estimated by the Monte Carlo method.The thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2019
  • Vedoucí: Markéta Arltová
  • Oponent: Ivana Malá, Vladimír Rogalewicz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78513