Alexander Hledík

Bakalářská práce

Slovenskí študenti Vítězslava Nováka a i ch huslové diela

VIOLIN COMPOSITION'S OF SLOVAK COMPOSERS, STUDENT'S OF VÍTĚZSLAV NOVÁK

Anotace:
Tato práce detailně představuje výběr houslových skladeb skladatelů slovenské hudební moderny, kteří studovali v Praze v Mistrovské třídě Vítězslava Nováka. Konkrétně se jedná o skladby Alexandra Moyzese, Dezidera Kardoše a Eugena Suchoně.Cílem práce je přiblížit tyto skladby, které jsou pro posluchače i interpreta často neznámé. Rozbory popisují také historické okolnosti vzniku skladeb, zajímavé detaily …více
Abstract:
This thesis gives detailed description of selected violin pieces by composers, that studied in Prague under Vítězslav Novák. Mentioned composers are Alexander Moyzes, Dezider Kardoš and Eugen Suchoň, all of which represented Slovakian modernism. The goal of the thesis is to bring awareness of these pieces to general public as they are often times unknown. Analyses include historical circumstances that …více
 

Klíčová slova

Novák Vítězslav 1870-1949

Klíčová slova

skladatelé

Klíčová slova

Suchoň Eugen 1908-1993

Klíčová slova

Moyzes Alexander 1906-1984

Klíčová slova

Kardoš Dezider 1914-1991

Klíčová slova

housle
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jindřich PAZDERA
  • Oponent: Jiří TOMÁŠEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Housle

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.