Bc. Jan Zeman, DiS.

Diplomová práce

Alternativní způsob motivace dívek z výchovného ústavu k profesní přípravě: Pobyt se simulační hrou

Alternative method of motivating girls from Educational Institution to their vocational development: Workshop with a simulation game
Anotace:
Práce se věnuje problematice připravenosti dívek z výchovného ústavu na vstup do dospělosti, především pak jejich motivací k této přípravě. Teoretická část se zaměřuje na to, jak složité je období dospívání, k jakým změnám dochází u adolescentů a o kolik těžší je vstup do dospělosti pro děti z výchovných ústavů. Stručně též popisuje typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a osobnost dětí …více
Abstract:
This thesis analyses the issue of preparedness of girls from juvenile homes for adult life, with special focus on their motivation to achieve a good level of such preparedness. The theoretical part of the work discusses the complexities of adolescence, changes in adolescents, and the extent to which difficulties in entering adult life are greater in children that grew up in juvenile homes compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta