Bc. Roman Duchoň

Bachelor's thesis

Nástroje centrální banky, jejich vývoj a význam v bankovní soustavě, se zaměřením na nepřímé nástroje (resp. intervence na devizovém trhu)

Tools of Czech national bank, development and interest of tools in bank`s systém, rather indirect tool - exchange intervention
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Banking

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.