Bc. Roman Duchoň

Bachelor's thesis

Nástroje centrální banky, jejich vývoj a význam v bankovní soustavě, se zaměřením na nepřímé nástroje (resp. intervence na devizovém trhu)

Tools of Czech national bank, development and interest of tools in bank`s systém, rather indirect tool - exchange intervention
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2007
  • Vedúci: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Banking

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.