Bc. Lenka Stodolová

Bachelor's thesis

Vztah akademické motivace, smyslu života a akademického výkonu u studentů medicíny

Associations between academic motivation, meaning of life and academic performance in medical students
Abstract:
Práce se zaměřila na vztah akademické motivace, smyslu života a akademického výkonu u studentů medicíny. Hlavním cílem bylo prozkoumat, zda určité typy motivace ke studiu, postulované v rámci sebedeterminační teorie, více souvisí s životní smysluplností než jiné. Dalším cílem bylo zjistit, jestli některé typy akademické motivace a životní smysluplnost souvisí se studijním prospěch nebo časem stráveným …more
Abstract:
This study explored the correlation between academic motivation, meaning of life and academic achievement among medical students. The research aimed to investigate whether particular types of academic motivation, postulated within the framework of self-determination theory, are related to the meaningfulness of life more than others. Another goal of this study was to find out whether some types of academic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta