Bc. Barbora Vozáryová

Bakalářská práce

Posilování vlivu Číny v regionu CEE prostřednictvím investic v rámci platformy 16+1

Strengthening the influence of China in the CEE region through investments within the 16 + 1 platform
Anotace:
Zadání: Cílem této práce bude analyzovat růst vlivu Číny na dění v regionu střední a východní Evropy od založení platformy 16+1 v roce 2012. V rámci této práce bude zkoumán zájem Číny o tuto oblast, co Čínu vede k této ekonomické spolupráci a jakým způsobem ji realizuje. Práce bude vypracována formou případové studie.
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse the expansion of China's influence in the region of Central and Eastern Europe since the establishing of the 16+1 platform in 2012. The thesis mainly deals with the China's interest in the region, and the China's motivation for economic cooperation and its actual shape. The thesis is a case study.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fliegel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií