Theses 

Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů – Tomáš ROLNÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš ROLNÍK

Bakalářská práce

Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů

Nondestructive testing of steam generator using eddy currents

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivního testování parogenerátorů pomocí vířivých proudů. V první části této bakalářské práce je uveden popis nejpoužívanějších metod nedestruktivního zkoušení. Dále je zde popsán princip a konstrukce parogenerátoru včetně komponent zkoušených pomocí vířivých proudů. Na závěr je provedeno experimentální měření, ve kterém si dokážeme spolehlivost výše uvedené metody.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the issue of non-destructive testing of steam generators by means of eddy currents. The first part of this bachelor thesis describes the most used non-destructive testing methods. Further, there is described the principle and construction of a steam generator, including components tested using eddy currents. In conclusion, experimental measurements are carried out, in which we prove the reliability of the above-mentioned method.

Klíčová slova: NDT, vířivé proudy, sonda, parogenerátor, jaderná elektrárna

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slobodník

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70759 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ROLNÍK, Tomáš. Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz