Tomáš ROLNÍK

Bakalářská práce

Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů

Nondestructive testing of steam generator using eddy currents
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedestruktivního testování parogenerátorů pomocí vířivých proudů. V první části této bakalářské práce je uveden popis nejpoužívanějších metod nedestruktivního zkoušení. Dále je zde popsán princip a konstrukce parogenerátoru včetně komponent zkoušených pomocí vířivých proudů. Na závěr je provedeno experimentální měření, ve kterém si dokážeme spolehlivost …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of non-destructive testing of steam generators by means of eddy currents. The first part of this bachelor thesis describes the most used non-destructive testing methods. Further, there is described the principle and construction of a steam generator, including components tested using eddy currents. In conclusion, experimental measurements are carried out, in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Slobodník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROLNÍK, Tomáš. Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/