Ing. Pavlína Brabcová

Bakalářská práce

Člověk snad ani zmizet nemůže: religiozita osob bez vyznání na pozadí jejich vztahu k fenoménu smrti

Man Cannot Conceivably Disappear: Religiosity of Non-Affiliated Persons Against the Background of their Attitude to the Phenomenon of Death
Anotace:
Tato práce se zabývá religiozitou osob bez vyznání. Jejím výchozím předpokladem je teze, že tuto skupinu, k níž se ve sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo v České republice (ČR) téměř 60 % občanů, nelze považovat za ateisty. Stejně tak nelze osoby hlásící se k této skupině považovat v otázce jejich vztahu k religiozitě za názorově jednotné. Naopak je zde předpoklad velmi heterogenní religiózních názorů …více
Abstract:
The thesis addresses religiosity of non-(church)-affiliated population. The basic assumption of the research is the hypothesis that the members of this group, who according to the census in 2001 represented almost 60 % of the Czech citizens, cannot be all considered atheists. At the same time the members of this group are not supposed to have a unified relationship towards religiosity. On the contrary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta