MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

Doctoral thesis

Kognitivní evokované potenciály snímané intracerebrálně u lidí během vizuálního oddball úkolu

Event-related potentials registered intracerebrally during visual oddball task in human
Abstract:
Mozkové funkce je možné studovat zkoumáním elektrické aktivity během jednoduchých kognitivních úkolů. Jedním z takových úkolů je vizuální oddball paradigma, během něhož jsou vyšetřované osobě opakovaně prezentovány častější neterčové podněty, které ignoruje a vzácnější terčové podněty, na které reaguje stiskem tlačítka a/nebo které počítá. Elektrická aktivita intracerebrálně snímaná během úkolu je …more
Abstract:
Brain functions can be studied by investigating electrical activity during simple cognitive tasks. One of such tasks is the visual oddball paradigm, during which more frequent nontarget and less frequent target stimuli are repeatedly presented, while the experimental subject reacts only to the target ones by pressing the microswitch button and/or counting the stimuli. Electrical activity is registered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.