MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

Doctoral thesis

Kognitivní evokované potenciály snímané intracerebrálně u lidí během vizuálního oddball úkolu

Event-related potentials registered intracerebrally during visual oddball task in human
Anotácia:
Mozkové funkce je možné studovat zkoumáním elektrické aktivity během jednoduchých kognitivních úkolů. Jedním z takových úkolů je vizuální oddball paradigma, během něhož jsou vyšetřované osobě opakovaně prezentovány častější neterčové podněty, které ignoruje a vzácnější terčové podněty, na které reaguje stiskem tlačítka a/nebo které počítá. Elektrická aktivita intracerebrálně snímaná během úkolu je …viac
Abstract:
Brain functions can be studied by investigating electrical activity during simple cognitive tasks. One of such tasks is the visual oddball paradigm, during which more frequent nontarget and less frequent target stimuli are repeatedly presented, while the experimental subject reacts only to the target ones by pressing the microswitch button and/or counting the stimuli. Electrical activity is registered …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.