Bečvář Bečvář

Bakalářská práce

Spolupráce složek Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádné události

Cooperation of the integrated rescue system during emergency responce
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám vzájemnou spoluprací složek integrovaného záchranného systému. První cíl sleduje rozdělení, legislativu, činnost a jednotlivé postupy těchto složek. Druhým cílem je zmapování postupu složek IZS pří řešení mimořádné události při požáru hotelu v Praze v roce 2018. Poslední cíl je zaměřen na plané poplachy a statistický přehled spolupráce složek IZS
Abstract:
This thesis deals with the mutual cooperation of the Integrated Rescue Systems. The first goal follows the partition, legislation, activities and individual procedures of the Integrated Rescue Systems. The second goal is to map out the procedure of IRS units in dealing with an emergency responce during a fire in a hotel in Prague in 2018. The last goal is focused on flse alarms and a statistical overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Michal Mikšovský, LL.M.
  • Oponent: Ing. Josef Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.