Tomáš Zakál

Diplomová práce

Řešení e-learningových aplikací v prostředí MOODLE

E-learning solutions in MOODLE
Anotace:
Práce pojednává o e-learningovém řešení postaveném na klíč se zaměřením na výuku cizích jazyků. V úvodních pasážích je ve stručnosti probrána problematika e-learningu se zaměřením na popis klíčových standardů (SCORM) a používaných nástrojů (LMS). Dále je do detailů rozebrán opensourcový LMS MOODLE. Následující kapitoly se zabývají tvorbou výukového obsahu. Tato část práce je postavena na popisu systému …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Plecháč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2279

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma