Tomáš Doležal

Disertační práce

Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve

Cultural and religious identities as concepts in the IR discipline. The case of European identity in interactions of the EU and the Roman Catholic Church
Anotace:
Text se věnuje vztahu náboženství a politiky, a to konkrétně konceptualizaci náboženské identity v oboru mezinárodních vztahů z pozice postmoderních přístupů. Kriticky zkoumá zda a zejména jak je možné, užitečné a obvyklé pracovat dnes v naší disciplíně specificky s náboženským (a neoddělitelným kulturním) rozměrem identity. Autor hájí tezi, že koncept náboženské identity dobře odhaluje důležitý převodník …více
Abstract:
The text deals with the relation between religion and politics, in particular, with the conceptualization of religious identity in the discipline of International Relations from the position of postmodern approaches. The main goal is to examine whether and how feasible, useful, and usual is to work with the religious (and inseparable cultural) dimension of identity. The author claims that the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Lehmannová
  • Oponent: Zdeněk Veselý, Petr Kratochvíl, Karel Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71079