Bc. Michaela Kičmerová

Diplomová práce

Evropská služba pro vnější činnost - nadnárodní diplomatická služba

European External Action Service - Supranational Diplomatic Service
Anotace:
Práce se zabývá Evropskou službou pro vnější činnost, která představuje diplomatické zázemí Evropské unie. Spojuje expertízu Unie a jednotlivých národních diplomacií. Důraz bude v práci kladen na vývoj vnější reprezentace EU ve třetích zemích, její přerod do Evropské služby pro vnější činnost, fungování, organizaci a personální zabezpečení této instituce, její cíle a roli, kterou hraje v mezinárodních …více
Abstract:
The tesis examines the European External Action Service which represents diplomatic services of the European Union. EEAS brings together expertise from the EU and individual national diplomacies. Special emphasis is laid on the development of external representation of the EU in third countries, functioning, organisation and staffing of this institution, its objectives and its role in international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta