Bc. Roman Bílek

Diplomová práce

Informační systém pro management informačních služeb

Information system for management of information services
Anotace:
Cílem této práce je provést analýzu, návrh a implementaci informačního systému pro management informačních služeb podle normy ISO 20000. V úvodní části práce je zobrazen přehled důležitých pojmů týkajících se managementu služeb. Dále jsou pak popsány principy činnosti v organizacích bez použití managementu služeb. Po získání přehledu o problematice managementu služeb je v následující části práce popsána …více
Abstract:
The aim of this study is to analyze, design and implementation of information system for management of information services according to ISO 20000. In the first part is an overview of important concepts related to service management. Furthermore are described principles of operation in organizations without management of services. After an overview on issues of service management is in the next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Matěj Štefaník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky