Bc. Zuzana Krejčová

Master's thesis

Faktoring a revolvingový úvěr ve financování podniku

Factoring and Revolving in Financing of the Firm
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Faktoring a revolvingový úvěr ve financování podniku“ je charakteristika těchto forem financování podnikatelských aktivit a analýza jejich využití v podnikatelské praxi. První část práce se zabývá významem a strukturou firemního kapitálu a stručně charakterizuje jednotlivé nástroje financování podniku. V následujících třech částech práce popisuji koncepty faktoringu a revolvingového …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Factoring and Revolving in Financing of the Firm” is to characterize these forms of financing and analyse their employment in business practice. The first part of this thesis is concentrated on importance and structure of corporate capital and briefly characterizes the instruments of business funding. In subsequent three chapters I describe concepts of factoring and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance