Bc. Marta Dzimková

Diplomová práce

Efekty bioaktivních látek na lidské embryonální kmenové buňky a z nich derivované progenitory

The effects of biactive substances on human embryonic stem cells and human embryonic stem cell-derived progenitors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá efektmi bioaktivních látek na lidské embryonální kmenové buňky, především pak vlivem nově připravených malých organických molekul, které jsou schopné interagovat s cyklin-dependentními kinázami (CDK) a ovlivňovat jejich aktivitu, inhibitory CDK. Cyklin-dependentní kinázy spolu s cykliny tvoří základ regulacea progrese buněčného cyklu a jejich inhibitory jej významně pomáhají …více
Abstract:
This study is focused on studying of the effects of bioactive substances on human embryonic stem cells, especially on the influence of the newly synthetized small organic molecules, which are capable to interacting with cyclin-dependent kinases (CDK) and modify their activity, CDK inhibitors. Cyclin-dependent kinases together with cyclins are essential for regulation and progression of the cell cycle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta