Bc. Hana Šestáková

Master's thesis

Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na variabilitu srdeční frekvence a kardiovaskulární parametry

Physical therapy in obese women. Comparison of the effect of home exercise (walking) and the effect of an organized exercise training on heart rate variability and cardiovascular parameters
Anotácia:
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv 12týdenní pohybové terapie na antropometrické a kardiovaskulární parametry, parametry tělesné výkonnosti a variability srdeční frekvence u obézních žen. Pohybová terapie probíhala formou domácího tréninku chůzí (soubor A) nebo organizovaného skupinového cvičení (soubor B). Výsledky jednotlivých parametrů byly hodnoceny před a po 12týdenním tréninku v rámci obou …viac
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of physical therapy on anthropometric and cardiovascular parameters, physical performance and heart rate variability in obese women. The patients participated in program with home walking training (group A) or in a group with organized exercise training (group B). The results of all parameters were evaluated before and after 12 weeks of physical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta