Bc. Karel Weishäupel

Bakalářská práce

Oltářní obrazy v kostele sv. Petra a Pavla v Hrádku u Znojma

Altar's Painting at St. Peter's and Paul's Church in Hradek near Znojmo
Anotace:
Úkolem mé práce bylo zpracování malířské výzdoby interiéru farního kostela v Hrádku u Znojma, která spočívá v malbě obrazů hlavního a dvou bočních oltářů. Na základě srovnávání názorů dosavadní literatury a slohové kritiky jsem dospěl k názoru, že plátno Loučení Petra a Pavla na hlavním oltáři je jedním z nejkvalitnějších a nejvýznamnějších Maulbertschových signovaných děl z roku 1767. Obrazy protějškových …více
Abstract:
The main task of this thesis was the processing interior paitings in the Church in Hrádek near Znojmo, which cousist in paiting of high altar and two paitings on the sides. On the basis of comparasion between views of today`s literature and stylistic critisism, I came to the conclusion, that a canvas Farewell of st. Peter and Paul on the high altar is one of the most high-quality and is very significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta