Petr Pícha

Bachelor's thesis

Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace

Inflation - An Increase in the Supply of Money or Increase in the Price Level? An Impact of the Definiton on the Theory of Costs
Abstract:
Jedná se o teoretickou práci. Pojednává o desinterpretaci termínu inflace v ekonomické literatuře. Blíže popisuje změnu významu termínu inflace z růstu peněžní zásoby na růst cen na základě vyplývajícího z akademické diskuse, uvádí některé příklady z literatury, kde je termín "inflace" chybně použit nebo je definován velice nekonkrétně, a popisuje vývoj teorie o inflaci -- kvantitativní teorie peněz …more
Abstract:
This is paper is purely theoretical. It discusses misinterpretation of the term inflation in economic literature. It describes the transformation of the meaning of the term 'inflation' from increase in the money supply to an increase in the general price level based on academic discussion, it lists examples from economic literature where is the term inflation misused or vaguely described and describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Marek Loužek
  • Reader: Zdeněk Pikhart

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46786

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.