Bc. Martina Žabčíková

Diplomová práce

Šifrování a kryptologie ve výuce informatiky

Encryption and Cryptology in Teaching Informatics
Anotace:
Cílem této diplomové práce je tvorba podpůrného textu a metodických materiálů s řešenými příklady v oblasti kybernetické bezpečnosti, se zaměřením na šifrování a kryptologii ve výuce informatiky a v zájmových kroužcích. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány základy kryptologie, nejdůležitější pojmy, historické zajímavosti a jsou zde také podrobně vysvětleny jednotlivé šifrové a kódové systémy …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is creation of supporting text and methodical materials with solved examples in the area of cyber security, focusing on encryption and cryptology in teaching of computer science at schools and after school activities. The thesis contains a theoretical part, which describes the basics of cryptology, the most important concepts, historical interests, and explains the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žabčíková, Martina. Šifrování a kryptologie ve výuce informatiky. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy