Bc. Martina Žabčíková

Master's thesis

Šifrování a kryptologie ve výuce informatiky

Encryption and Cryptology in Teaching Informatics
Abstract:
Cílem této diplomové práce je tvorba podpůrného textu a metodických materiálů s řešenými příklady v oblasti kybernetické bezpečnosti, se zaměřením na šifrování a kryptologii ve výuce informatiky a v zájmových kroužcích. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány základy kryptologie, nejdůležitější pojmy, historické zajímavosti a jsou zde také podrobně vysvětleny jednotlivé šifrové a kódové systémy …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is creation of supporting text and methodical materials with solved examples in the area of cyber security, focusing on encryption and cryptology in teaching of computer science at schools and after school activities. The thesis contains a theoretical part, which describes the basics of cryptology, the most important concepts, historical interests, and explains the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žabčíková, Martina. Šifrování a kryptologie ve výuce informatiky. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / IT Education at Secondary Schools