Mihaela Druta

Bachelor's thesis

Cryptocurrencies: General analysis and comparison of cryptocurrency investment with other types of investments

Cryptocurrencies: Obecná analýza a srovnání vkladu kryptoměny s jinými typy investic.
Abstract:
Tato práce stručně popisuje technologii blockchainu a její aplikace, definuje kryptoměnu a podrobně rozebírá technické zázemí nejběžnějších kryptoměn. Jedním z účelů je analyzovat výhody a nevýhody kryptoměn. Včetně technických, sociálních, ekonomických, regulačních, environmentálních a dalších aspektů. Cílem práce je nakonec porovnat investice v kryptoměnách s investicemi do jiných aktiv.
Abstract:
This thesis will briefly describe the blockchain technology and its applications, define cryptocurrency and elaborate on the technical background of the most common cryptocurrencies. One of the purposes is to analyse the advantages and disadvantages of cryptocurrencies. Including technical, social, economic, regulatory, environmental and other aspects. Eventually, the objective of the thesis is to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field / specializace:
Economics and Management / Business Economics and Management / International Business