Bc. Martina JAKUBČÍKOVÁ

Bakalářská práce

RVP, ŠVP a výuka informatiky na základní škole

The Framework Educational Programme, The School Educational Programme and the Teaching of Informatics at Primary School
Anotace:
Práce popisuje obsah výuky informatiky na základních školách, která vychází z Rámcových vzdělávacích programů. V nich jsou popsány klíčové kompetence, vzdělávací obsah a očekávané výstupy pro vzdělávací oblasti na základních školách. Jednotlivé školy ve svých školních vzdělávacích programech stanoví počet vyučovacích hodin a obsahovou náplň vzdělávacích oblastí včetně Informatiky a informačních a komunikačních …více
Abstract:
The work describes content of teaching Informatics at Primary schools, which goes from The Framework Educational Programme. There are described Key Competencies, educational content and expected outcomes for educational area at Primary schools. Individual schools determine in their School Educational Programmes number of lessons and contents of educational areas including Informatics and Information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKUBČÍKOVÁ, Martina. RVP, ŠVP a výuka informatiky na základní škole. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta