Jan Werner

Bakalářská práce

Nová Evropa a noví Evropané: společensko-bezpečnostní dopady muslimské a asijské imigrace do velkých zemí západní Evropy

New Europe and New Europeans: The Impacts of Muslim and Asian Immigration on the Societal Security of the Big Western European Countries
Anotace:
Střety většinových společností a kulturně odlišných imigrantů představují jeden z klíčových problémů, kterým dnešní Evropa musí čelit. Tato bakalářská práce se jej snaží analyzovat z hlediska societální bezpečnosti, a to v kontextu velkých zemích západní Evropy -- Spojeného království, Francie, Itálie, Španělska a Německa. S využitím poznatků z různých oborů je pro každý stát zachycena identita přistěhovalců …více
Abstract:
Conflicts between majority societies and culturally different immigrants represent one of the key problems that today's Europe has to face. This bachelor thesis tries to analyze the subject from the societal security viewpoint in the context of the big Western European countries -- United Kingdom, France, Italy, Spain and Germany. Knowledge from different disciplines is used to represent immigrants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24133

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie