Jan NÁLEZEK

Bakalářská práce

Extremismus - divácké násilí

Extremism - audience of violence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diváckého násilí na fotbalových stadionech především v České republice. První část se zabývá formami diváckého násilí a jsou zde uvedeny nejtragičtější historické události, ke kterým v souvislosti s násilím na stadionech došlo. V další části jsou zmíněny preventivní a represivní přístupy některých států Evropy k této problematice včetně opatření, která vyplynula …více
Abstract:
The bachelor?s thesis undertakes with problematics of audience of violence at football stadiums, especially in the Czech Republic. The first part explains what exactly audience of violence means and there are mentioned the most tragic historical incidents in conjunction with it as well. Next part is about repression and prevention in some European countries within important precautions of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zveřejnit od: 29. 4. 2009
Identifikátor: 1016109

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁLEZEK, Jan. Extremismus - divácké násilí. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.