Jan NÁLEZEK

Bachelor's thesis

Extremismus - divácké násilí

Extremism - audience of violence
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diváckého násilí na fotbalových stadionech především v České republice. První část se zabývá formami diváckého násilí a jsou zde uvedeny nejtragičtější historické události, ke kterým v souvislosti s násilím na stadionech došlo. V další části jsou zmíněny preventivní a represivní přístupy některých států Evropy k této problematice včetně opatření, která vyplynula …more
Abstract:
The bachelor?s thesis undertakes with problematics of audience of violence at football stadiums, especially in the Czech Republic. The first part explains what exactly audience of violence means and there are mentioned the most tragic historical incidents in conjunction with it as well. Next part is about repression and prevention in some European countries within important precautions of the European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009
Accessible from:: 29. 4. 2009
Identifier: 1016109

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NÁLEZEK, Jan. Extremismus - divácké násilí. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.