Bc. Hana Dancingerová

Diplomová práce

Jak vidí děti zdravý životní styl

What children think of healthy lifestyle
Anotace:
To, jak dítě vnímá zdravý životní styl, se velkou měrou podílí na tom, jak bude zpracovávat informace ohledně zdraví, zda bude motivované vyhledávat si další údaje a zda bude v budoucnu schopno za své zdraví přijmout odpovědnost. Teoretická část diplomové práce shrnuje dosavadní poznatky o zdravém životním stylu dětí, především determinantách, které se v evropském kontextu uplatňují nejvíce. Důraz …více
Abstract:
The way children perceive a healthy lifestyle plays an important role in how they use the health related information they come across, it influences their motivation to voluntarily look for new information and even whether they will be capable of being responsible for their own health in future. The theoretical part of this thesis summarizes the current knowledge about lifestyle in school-aged children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: MVDr. Halina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta