Theses 

Social Guerilla marketing – Tereza Hejkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Hejkalová

Diplomová práce

Social Guerilla marketing

Social guerrilla marketing

Anotace: Diplomová práce se zabývá social guerilla marketingem a jejím cílem je analyzovat vybrané kampaně a následně zhodnotit vhodnost guerilla marketingu pro sociální problematiku. Teoretická část popisuje marketingové komunikace a nové trendy v oslovení zákazníků, včetně guerilla marketingu, a dále sociální marketing a social guerilla marketing. Praktická část obsahuje výzkum trhu guerillových kampaní. Vybrané kampaně jsou nejprve představeny a následně analyzovány. Na závěr je zhodnocena vhodnost využití této formy komunikace v oblasti sociálních problémů a jsou navržena doporučení do budoucna.

Abstract: The diploma thesis deals with the social guerrilla marketing and its aim is to analyze the social guerrilla campaigns and to evaluate the suitability of the guerilla marketing for the social issues. The theoretical part describes marketing communications, new trends in communication, including guerrilla marketing, and also social marketing and social guerrilla marketing. The practical part includes the market research of guerrilla campaigns. The chosen campaigns are introduced and afterwards analyzed. Lastly, the suitability of this form of communication for the social issues is evaluated and the recommendations for future are suggested.

Klíčová slova: neziskové organizace, komunikace, sociální marketing, guerilla marketing

Keywords: communication, nonprofit organizations, guerrilla marketing, social marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29828

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz