Theses 

Obec jako zřizovatel základní školy – Bc. Kateřina Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Kateřina Nováková

Bakalářská práce

Obec jako zřizovatel základní školy

Municipality as the founder of elementary school

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na oblast zřizování základních škol obcemi. Shrnuje povinnosti obce tak, aby byla splněna zákonná povinnost školní docházky. Následně popisuje přerozdělování finančních prostředků na jejich provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce. Dále popisuje alternativní finanční toky z dotačních programů Evropské unie. Práce se také zabývá činnostmi, které obec vykonává nad rámec povinností, vyplývajících z právních předpisů, a které pomáhají základním školám v rozvoji.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the establishment of primary schools by municipalities. Summarizes the obligations of the village so as to fullfil the legal obligations of school attendance. It also describes the redistribution of financial resources for their operation from the state budget, regional budget and the budget od the municipality. It also describes alternative financial flows from grant programs of the European Union. The work also deals with the activities, that the municipality performs beyond the obligations arising from legislative prescriptions, and to help primary schools with their development.

Klíčová slova: Obec, příspěvková organizace, spolupráce, veřejná správa, základní škola, zřizovatel.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz