Lucie Doubravová

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Fotografie jako ilustrace beletristické literatury\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Na znamení\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Železniční země

1. Theoretical part: Photography as the Illustration of the Poem and Prose 2. Practical part: a) On Request b) The Railroad Earth
Anotace:
Práce se zaobírá tématem fotografie v postavení ilustrace pro poezii či prózu. Uvedena je krátkým zamyšlením nad její schopností doprovázet beletristický text. Dále je téma je rozděleno do kapitol dle nejčastěji se objevujících námětů ve fotografií ilustrovaných knihách.
Abstract:
The thesis deals with the theme of photography in the position of illustration for poetry or prose. The introduction is a brief reflection on her ability to accompany these books. The topic is also divided into chapters according to the most frequently appearing themes in illustrated books.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jindra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doubravová, Lucie. 1. Teoretická část:\nl{}Fotografie jako ilustrace beletristické literatury\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Na znamení\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Železniční země. Zlín, 2018. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma