Ing. Jan Barák

Disertační práce

Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru

Anotace:
Energeticky efektivní ochlazování vzduchu v obytných místnostech je celosvětově aktuální téma, jelikož se přímo dotýká oboru kvality životního prostředí a s ním spojených témat jako je např. efektivita pracovních procesů, tepelná pohoda, zátěž na lidský organismus nebo také výměna čerstvého vzduchu v místnosti. Cílem této práce je stanovit množství kondenzátu z atmosférické vlhkosti, který vzniká při …více
Abstract:
Energy-efficient air cooling in rooms is a topical issue worldwide as it directly affects the field of environmental quality and related topics such as efficiency of work processes, thermal comfort, load on the human body, and the exchange of fresh air in the room. The aim of this work is to determine the amount of condensation from atmospheric humidity which is formed when flowing moist air from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barák, Jan. Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru Fázová přeměna vlhkého vzduchu při jeho ochlazování pod teplotu rosného bodu aplikovaná na podlahovém konvektoru . Liberec, 2021. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika