Bc. Michal Santoris

Diplomová práce

Hydrogeochemie zdroje minerálních vod Pasohlávky

Hydrogeochemistry of mineral water source Pasohlávky
Abstract:
In 1990, the Mušov 3G well was drilled in Pasohlávky, which encountered mineral water in the Jurassic limestones at a depth of approximately 1 km. Subsequent analyzes of water, evaluation of its potential and creation of a plan led to the foundation of Aqualand Moravia, where the mineral water is used for recreational and balneological purposes. The theoretical part of the thesis deals with the geology …více
Abstract:
V juhomoravkej obci Pasohlávky bol v roku 1990 vyhĺbený vrt Mušov 3G, ktorý narazil na minerálnu vodu v polohách jurských vápencov v hĺbke približne 1 km. Následné rozbory vody, zhodnotenie ich potenciálu a vytvorenie plánu viedli k vybudovaniu Aqualandu Moravia, kde je voda využívaná na rekreačné a balneologické účely. Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá geológiou záujmovej oblasti, hydrogeológiou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta