Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Disertační práce

Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání

Urban sonic environment and its influence on experiencing
Anotace:
Práce se zabývá otázkou, jak zvukové prostředí města ovlivňuje prožívání jeho obyvatel. Vychází především z tzv. tradice sonosféry, avšak čerpá i z tzv. hlukové tradice. Sluchová percepce je zde pojímána nikoli izolovaně, ale v kontextu interakce s reálným prostředím, v kontextu tělesnosti a každodenních aktivit. Předkládaný výzkum se pokouší z fenomenologické perspektivy zachytit prožitkové významy …více
Abstract:
This work deals with the question, how the urban sonic environment influences its inhabitants’ experience. It is based primarily on the soundscape tradition; however, it draws on the noise effects tradition as well. Sound perception is here understood not in isolation, but in the context of a real environment, embodiment and daily activities. The presented research tries to catch from the phenomenological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: Ing. Norbert Kopčo, Ph.D., doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie / Obecná psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.